Other

Maar het is nog niet gedaan. Ook andere cafés en restaurants doen mee om van Leuven de echte bierstad te maken.

Lijst met restaurants die biermenu’s aanbieden

Lijst met echte volkscafés

Lijst met bekende cafés

Lijst met brouwerijen

Meer info: Leuven Bierstad

But it is not finished yet. Other pubs and restaurants are participating to make Leuven the real beercity.

List of restaurants offering beer menus

List of cafes for locals

List of famous cafes of Leuven

List of breweries

More info: Leuven, the place to be(er)

Advertisements